Vybrané realizované referenční stavby rok 2019

Continental Frenštát p. R. - rozšíření haly S        

čtyřpodlažní montovaný skelet s podélným nosným (1PP+3xNP).  Konstrukce haly je doplněna o ztužující stěny, výtahovou šachtu a schodiště. Maximální půdorysný osový rozměr konstrukce 36,00 x 25,05m. 


Pokračovat ve čtení