Hledáme nové kolegy a kolegyně

Více informací >> zaměstnání

Vybrané realizované referenční stavby rok 2019

Continental Frenštát p. R. - rozšíření haly S        

čtyřpodlažní montovaný skelet s podélným nosným (1PP+3xNP).  Konstrukce haly je doplněna o ztužující stěny, výtahovou šachtu a schodiště. Maximální půdorysný osový rozměr konstrukce 36,00 x 25,05m. 


Mankiewicz - administrativní a zákaznické centrum Brno      

železobetonový skelet halového typu s půdorysným rozměrem osově 41,40 x 25,10m, částečně s jednopodlažní vestavbou                


Obchodní centrum  Staré město u Uherského Hradiště       

jednopodlažní montovaný železobetonovýjednopodlažní montovaný železobetonovýskelet halového typu. Skládá se ze 2 na sebe navazujících a vzájemně pootočenýchčástí. Maximální půdorysný osový rozměr je 79,93 x 29,00m a 73,40 x 33,00m.


MITAS Otrokovice 

VÝROBNÍ HALA OTR3 

Nosná konstrukce je navržena jako jednopodlažní montovaný železobetonovýskelet halového typu s maximálním půdorysným osovým rozměrem 168,00 x 63,00m s několika úrovňovou střechou s vestavky a jeřábovými drahami.

VÝROBNÍ HALA AGRO

jednopodlažní montovaný skelet s příčným nosným systémem. Jedná se o dvě haly, propojené administrativní budovou mezi nimi. Nosná konstrukce je navržena jako jednopodlažní montovaný železobetonovýNosná konstrukce je navržena jako jednopodlažní montovaný železobetonovýskelet halového typu s maximálním půdorysným osovým rozměrem 132,05 x 36,00m. Minimální výška pod vazník je +10,47m

p