Hledáme nové kolegy a kolegyně

Více informací >> zaměstnání

Vybrané realizované referenční stavby rok 2003

Kraft Foods II., Valašské Meziříčí   >Foto

montovaný čtyřpodlažní skelet s příčným  systémem nosných rámů, které jsou v podélném směru doplněny obvodovými prvky, s maximálním půdorysným rozměrem 32,23x15,89m. Stropní  konstrukci tvoří filigránové desky se zmonolitněním a střešní konstrukci tvoří panely SPIROLL.


Pokračovat ve čtení

Vybrané realizované referenční stavby rok 2000

Obchodní centrum C.I.C.-Most

Jedná se o jednopodlažní montovaný žel. bet. skelet s maximálním půdorysným rozměrem 34,40 x 20,15m.


KAUFLAND-Blansko


Výrobní hala NOVÁ MOSILANA Brno - SO 02 – Sklad příze a tkanin  – DSO 02.2 Vrchní stavba

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 144,92x36,92m.


Obchodní centrum C.I.CENTRUM-Strakonice


OLIMPIA-Ml. Boleslav


Výrobní areál BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava 1

jedná se o pět objektů - skladovací, výrobní a pomocné provozy

Výrobní hala s největším půdorysným rozměrem 216,60x108,60m. Minimální světlá výška pod průvlaky je 7,35m, pod vazníky 7,90 a pod obvodové trámy a trámy stropu technického podlaží  8,60m od ±0,00.

Skladová hala o osových rozměrech 48,60x84,60m. Základní nosnou konstrukci tvoří příčné vazby železobetonového skeletu, vynášející ocelovou konstrukci střechy. Minimální světlá výška pod vazníky je 10,00 a pod trámy 5,90m od ±0,00.

Příjem a expedice - čtvercová hala o rozměrech 36,60x36,60m , železobetonová konstrukce vynášející ocelovou konstrukci haly.

Pomocné provozy - dvě obdélníkové haly o rozměrech 108,60x18,60m. Základní nosnou konstrukci tvoří příčné vazby železobetonového skeletu, vynášející ocelovou konstrukci střechy.

p