Hledáme nové kolegy a kolegyně

Více informací >> zaměstnání

Vybrané realizované referenční stavby rok 2004

Výrobní závod DAIKIN DEVICE Brno   >Foto

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 147,40 x  92,40m.


Výstavba pobočného závodu firmy ARROW INTERNATIONAL CR, a.s. ve Žďáru nad Sázavou   >Foto

jednopodlažní, prefabrikovaný montovaný skelet halového typu se základním půdorysný rozměrem  120,6 x 79,7m.


Distribuční park D8 Zdiby

montovaný železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 150,70 x 100,80m s vestavky.


Obchodní centrum OMEGA (Amádeus) Brno - nám. Svobody    >Foto

Nosnou konstrukci objektu tvoří podsklepený pětipodlažní (3 nadzemní + 2 podzemní podlaží) montovaný železobetonový skelet, půdorysně vyplňující stávající proluku mezi objekty Alfa, Památkový ústav a „U čtyř Mamlasů“. V části přiléhající k náměstí (2 pole) je třípodlažní nástavba s  byty. Objekt je v podstatě lichoběžníkového půdorysu s maximálním rozměrem cca 21,6 x 60,15 m. Třípodlažní nástavba je také čtyřúhelníkového půdorysu s max. rozměrem 20,6 x 13,1 m.


Obchodní centrum Brno Ponava (Kaufland)   >Foto

jednopodlažní montovaný železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 128,32 x 65,78 m s pojížděnou střechou.


Kraft Foods III., Valašské Meziříčí

montovaný dvoupodlažní  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 15,97x16,38m.


Parkovací dům  OLYMPIA CENTRUM Brno   >Foto

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 58,50 x  40,40m, v úrovni 3.NP (+8,000m) je konstrukce napojena na střechu stávajícího objektu obchodního centra. 


Výrobní závod IWK - 3.STAVBA (SK, INA KYSUCE, a.s.)

soubor čtyř objektů, které jsou navrženy jako montovaný železobetonový skelet halového typu.


Logistická hala LAGERMAX Brno - Modřice

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 96,64 x  42,64m s vestavbou.

p