Hledáme nové kolegy a kolegyně

Více informací >> zaměstnání

Vybrané realizované referenční stavby rok 2017

Model obaly Hostinné, etapa 3. - přístavba stávajícího objektu, dvoulodní hala s vestěným mezipatrem

         //prefabrikovaná konstrukce osových rozměrů 37,4x37,9m//


Tiskárna Z Studio Zlín - Malenovice - výrobní hala a administrativní budova

         //trojlodní hala s vestavky a tří podlažní administrativní navazující objekt 117,00x36,0 + 36,0x18,0m//


 MODEL Obaly Moravské Budějovice - dvě dvoulodní haly navazující a napojené na stávajícíc objekt

         //68,61x40,76, dvě výškové úrovně střechy//   


Logistický areál LINKCITY Lužianky - logisticko skladovací objekt

        //360,0 x 96,0m x-lodní hala uzákaldní rozpon 24,0x12,0m//


Honeywell III. a IV. Prešov - skladová a výrobní hala

       //osové rozměry 23,9x147,0m//


NZC Brno - dostavba výrobní haly

       //72,4x20,815m, jednolodní hala s konzolovitým vyložením a napojením na stávající objekt//


OC Frýdlant nad Ostravicí - IV. etapa výstavby, výrodbní a skladová hala

     //54,4x24,3m jednolodní hala//


VELSBIKE Jinačovice  -  skladovací hala s administrativou

     //31,3x 73,45m jednolodní až dvoulodní hala//


OC Šlapanice - komerční nájemní objekt

    //objekt halového typu s nepravidelným půdorysem tvaru L  58,92x35,325m//


Nákupní centrum GEČKO Ostrava - obchodní centrum

//165,600x93,90m objekt halového typu s nepravidelným obdélníkovým půdorysem se střední zvýšenou částí prodejní pasáže//   

p